Các kiểu freelance writer

Mình gọi là “các kiểu” vì chẳng biết dùng từ gì cho đúng.

Freelance writer có nhiều kiểu. Bạn có thể gọi mình theo nhiều cách, tùy thuộc vào loại hình dịch vụ writing mà bạn cung cấp. Nhưng tóm chung gồm các kiểu sau:

  • Freelance blogger: Tập trung vào viết blog.
  • Content writer: Tập trung vào nhiều loại content khác nhau như blog post, ebook, white paper.
  • Copywriter: Tập trung vào viết nội dung quảng cáo hoặc các nội dung mà thuyết phục khách hàng thực hiện một hành động nào đó (thường là mua hàng).
  • SEO writer: Tập trung vào các bài viết mà thân thiện với các công cụ tìm kiếm như Google. 
  • Content strategist: Tập trung vào lên chiến lược content, sáng tạo content, quản lý content.
  • Freelance web content writer: Tập trung vào viết content cho website. 
  • Ghost writer: Viết ebook, blog post, nội dung web, email, white paper, case study dưới tên người khác. Một cách đơn giản, một khách hàng thuê bạn viết một ebook, nhưng sẽ đề tên người viết là họ, chứ không phải bạn.
  • Professional writer: Một khi bạn đã là một freelance writer một thời gian rồi thì bạn có thể chính thức gọi bản thân là một writer chuyên nghiệp.

Mình gọi bản thân mình là professional writer vì mình đã làm freelance writer hơn 5 năm và mình hiểu rõ về nội dung mình viết. 

Chia sẻ cho bạn bè cùng học nha!